Nieuws

Veldzicht gaat bijdragen aan kuuroordstatus Noordwijk

Streekmuseum Veldzicht gaat met haar kruiden- en andere activiteiten bijdragen aan de kuuroordstatus die Noordwijk in 2020 wist te verwerven. Locatie manager Lida van der Voort: “Afgesproken is dat wij ons educatieprogramma ‘Gezondheid en voeding’ naast basisscholen ook gaan aanbieden aan de brugklassen van het voortgezet onderwijs alsmede (groot)ouders en hun (klein)kinderen. Ook gaan wij workshops en trainingen geven over kruidenteelt waar Noordwijk in het verleden landelijk om bekend stond.”

Veldzicht won vorig jaar een challenge door een gebalanceerd uitbreidingsplan in te dienen bij de provincie Zuid-Holland . Met het bedrag, dat dit opleverde, werden de (kruiden)tuinen verfraaid, uitgebreid en verbeterd waardoor deze ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Er werden verder twee vijvers aangelegd en veel aanplant toegevoegd. Dat alles in een jaar waarin ook Veldzicht fors te maken kreeg met de gevolgen van de corona uitbraak. De volgeboekte drukke agenda geraakte na de gedenkwaardige 16e maart in één klap nagenoeg leeg. De Covid-19 uitbraak heeft tal van sectoren diep geraakt waaronder de culturele.

Locatiemanager Lida van der Voort: “Veldzicht is in de afgelopen jaren omgevormd tot een locatie waar heel veel te beleven en te doen is. Naast het museum waar veel aspecten van de geschiedenis van Noordwijk te bewonderen zijn, bieden De Stal voor educatieve doeleinden, de Bollenschuur voor vergaderingen, lezingen en besloten feestelijke bijeenkomsten, de steeds verder uitdijende bibliotheek en de (kruiden)tuinen veel mogelijkheden om neer te strijken op Veldzicht. Tot 16 maart hadden wij al de nodige gezelschappen over de vloer en voor de rest van 2020 was er sprake van een volgeboekte agenda. Toen wij die agenda door de afgekondigde maatregelen leeg moesten maken zijn wij gaan kijken wat er nog wel mogelijk was. Met in achtneming van de voorschriften hebben wij in nauw overleg met de organisatoren in de buitenlucht de zangkoren Dune & Forest en de Seaside Singers kunnen laten repeteren, konden wij cursussen en trainingen met een beperkt aantal deelnemers door laten gaan, heeft de Vrije universiteit de beeldhouwlessen kunnen uitrollen en is er ook weer in de buitenlucht gerepeteerd voor een theatervoorstelling. Dat lijkt heel wat maar het is een schim van wat wij graag mede tot stand hadden willen brengen.” De veel bezochte Voorjaarsmarkt en de Pompoenmarkt in het najaar moesten worden afgelast. De populaire workshops bollenmanden, die op Veldzicht worden gegeven, moesten worden omgevormd tot een thuisactie. Niettemin vonden de 300 manden met hun vulling gretig aftrek. De traditionele verkoop van bollen vanuit de Bollenschuur kon onder strikte condities wel doorgaan en werd opnieuw een succes waarbij de opbrengst ten goede komt aan het Genootschap Oud Noordwijk. Daartegenover staat dat wij veel aanvragers voor de huur van onze opstallen moesten teleurstellen en ook de educatieve programma’s stil kwamen te liggen. Dat veel activiteiten voor derden geen doorgang konden vinden belemmerde de vrijwilligers niet om Veldzicht nog aantrekkelijker te maken. In 2021 wordt op dezelfde voet doorgegaan om nog meer bezoekers en gebruikers naar de unieke locatie te trekken.

De kuuroordstatus die Noordwijk heeft verworven zal voor een deel ook door Veldzicht worden ingevuld. In het afgelopen jaar maakten al veel mensen gebruik van de nieuwe wandelroute die voert langs voorheen niet toegankelijke kwekerijen waarvan Veldzicht de start- en finishplaats is. Geplande promotie zal het aantal wandelaars ongetwijfeld doen oplopen. Zeker als nog meer bekend wordt dat Veldzicht op zich voor hen ook veel te bieden heeft. Zoals de eigen landerijen rondom Velzicht die in het voorjaar en de zomer in bloei staan. Veldzicht dat benoemd werd als eerste parel van de Duin- en Bollenstrek zal die titel ook in 2021 meer dan waar maken.

De aanwezigheid van de kruidentuinen en het gebruik ervan zullen ingezet worden om de kuuroordstatus van Noordwijk verder in te kleuren.

Harm Dragt

In Memoriam Joke Dekker

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Joke Dekker.

Voor Kees, de kinderen, familie en vrienden betekent dit uiteraard een enorm verlies. Wij wensen allen heel veel sterkte bij de verwerking hiervan.

Joke was de drijvende kracht bij het opzetten van het educatieproject ‘Kloosters en Kruiden’ voor leerlingen van groep 7 van de basisschool. Zij wist een aantal mensen om zich heen enthousiast te maken en samen hebben wij het project opgezet en met succes in de praktijk gebracht. Wij hebben Joke leren kennen als een onvermoeibare, enthousiaste en stimulerende vrijwilligster, die zich voor meerdere projecten inzette. Nooit werd tevergeefs een beroep op haar gedaan, zelfs in de periode dat zij behandeld werd voor haar ziekte. Wij zullen haar enorm missen maar proberen haar positieve energie vast te houden als wij ons project weer kunnen voortzetten.

Team ‘Kloosters en Kruiden’

Tineke van Rhijn, Marleen Vink, Peter de Haas, Tonny Parlevliet en Magda de Goede.

Joke maakte, als coördinator van het Team “Kloosters en Kruiden”, ook deel uit van het Kern Overleg Veldzicht. Ook hier had zij een heel positieve inbreng, van haar creatieve ideeën en haar inzet tijdens onze markten hebben wij dankbaar gebruik gemaakt. Binnen het kernteam was zij een stabiliserende factor, rustig, altijd leuke ideeën en altijd bereid om iets op te pakken. Ook wij gaan haar heel erg missen en we wensen Kees en de kinderen en allen die dicht bij Joke stonden heel veel sterkte.

Het kernteam van streekmuseum Veldzicht

Noordwijk, 15 oktober 2020.

 

Lezing Harrie Salman op 20 september 2020 om 14:00

De lezing zal gaan over “De oudste Noordwijkse familienamen

In de loop van de 17e eeuw worden de familienamen van steeds meer Noordwijkers in de officiële stukken genoemd. Daaronder zijn de namen van migranten uit Vlaanderen, Noord-Frankrijk en later ook uit Duitsland. Er zijn ook nog oudere familienamen die in Noordwijk zelf zijn ontstaan, zoals Van Duindam, Van der Plas en Van Schie. In de voordracht worden de namen van veel oude Noordwijkse families besproken.

Toegangsprijs € 7,50

GON leden      € 5,00

Er zal geen koffie/thee worden geschonken.

Vanwege het Corona virus zijn wij genoodzaakt het protocol van het RIVM aan te houden:

  • Alleen toegang na vooraf reserveren.
  • Er moet een 1,5 meter afstand worden gehouden.
  • Er kunnen max. 20 personen in de bollenschuur aanwezig zijn.
  • Bij binnenkomst eerst uw handen desinfecteren, betalen (alleen met pin) of u heeft al betaald, daarna via de groene pijlen naar voren lopen en plaats nemen op uw stoel. Uw jas over de stoelleuning hangen.
  • Gaat u vooral thuis naar het toilet.

Bij het verlaten van Veldzicht weer de groene pijlen volgen en naar buiten gaan via de aangegeven route.

Reserveren met vermelding van naam en telefoonnummer doet u via de mail: info@streekmuseumveldzicht.nl of 06 42204546.

Ook kunt u van tevoren betalen: GON. NL34 RABO 0101351542 onder vermelding Lezing Veldzicht 20-9.

Kom niet als u gezondheidsklachten zoals, neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts heeft.

 

Activiteiten bij Streekmuseum Veldzicht

12 september 2020 bloemstukje maken in of met pompoenen. Tijden 9.30, 11.00 en 12.30 uur. Aanmelden bij info@streekmuseumveldzicht.nl of 06 42204546. Kosten 10,00

September, oktober en november bollenverkoop op vrijdag en zaterdag

Oktober en november manden vullen met bollen. Tijden 9.30, 11.00 en 12.30 uur aanmelden bij info@streekmuseumveldzicht.nl of 06 42204546. Kosten 20,00 of 15,00 als je al een mand hebt.

14 september 2020  t/m 24 maart 2021 beeldhouwen van de Volksuniversiteit Teylingen, aanmelden op www.vu-teylingen.nl.

Op afspraak:   rondleidingen in de tuinen (het museum is helaas nog gesloten)

                        Activiteiten voor een kleine groep kinderen in ‘de stal’

Wij hanteren de corona richtlijnen van het RIVM, voor het protocol voor activiteiten Veldzicht klik hier

Beeldhouwen Volksuniversiteit Teylingen bij Streekmuseum Veldzicht

De cursus wordt op maandag en dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur gegeven door Jan Willem Gunneman.

Binnen deze beeldhouw-cursus is er veel mogelijk. Door de persoonlijke begeleiding zijn zowel beginners als gevorderden hier op hun plaats.

Ieder zal individueel bezig zijn waardoor u kunt werken met de technieken die uw voorkeur hebben.

Contactgegevens

Adres:
Herenweg 114
2201 AL Noordwijk
tel: 06 – 4220 4546
info@streekmuseumveldzicht.nl

Tijdelijk gesloten ivm de Corona crisis

Openingstijden:
half april t/m september
za. 14.00 tot 17.00 uur
zo. 14.00 tot 17.00 uur
of
na telefonische afspraak

toegangsprijzen:
volwassenen € 5,00 en kinderen € 2,50

Wie is online

0 bezoekers online
0 gasten, 0 leden

Abonneren op nieuws

Archief Streekmuseum Veldzicht