Nieuws

Bezoek van Groei en Bloei uit Gouda

Op 8 juni 2019 zijn 10 leden van Groei en Bloei uit Gouda op bezoek geweest bij Veldzicht. De groep is ontvangen met koffie en (verse kruiden)thee en zelf gebakken kruidenkoekjes door de leden van de tuingroep Veldzicht. In de stal van het museum is uitleg gegeven over het kruidenveld en de Dodoens Cruydehof. De bezoekers waren ook zeer geïnteresseerd in de manier van kweken en drogen van de kruiden.

Jan Hoogeveen leidde de groep rond in het museum. Daarna zijn leden van de tuingroep met de bezoekers naar de tuinen gegaan om de kruiden te voelen, ruiken en proeven.

Het was een zeer geslaagde dag voor zowel de leden van Groei en Bloei als voor de tuingroep Veldzicht. Wilt u ook zo’n rondleiding bij Veldzicht? Stuur dan een mail naar info@streekmuseumveldzicht.nl

Parel Veldzicht eerste project van Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek

NOORDWIJK – Met de onthulling van een informatiepaneel bij Streekmuseum Veldzicht en de opening van Dodoens Cruydehof werd de Parel Veldzicht in Noordwijk op 6 juni jl. officieel geopend. Parel Veldzicht is het eerste onderdeel van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek dat is afgerond.

De nieuw aangelegde Dodoens Cruydehof aan de voorzijde van Streekmuseum Veldzicht werd 6 juni ge-opend.

Drie wethouders van de Bollenstreek-gemeenten en een vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland vierden samen met vele vrijwilligers van het streekmuseum de afronding van het project “Erf en Belevingsroute Parel Veldzicht”. Rond de museumboerderij aan de Herenweg in Noordwijk zijn in de afgelopen drie jaar verschillende landschappelijke en recreatieve projecten uitgevoerd.

Parel Veldzicht

Het erf rond de boerderij Veldzicht is opnieuw ingedeeld en kreeg een nieuwe entree met beukenhagen. Er kwam een hooiberg en het vogelbosje is opgeknapt. De Wandelroute Veldzicht is aangelegd, die het streekmuseum via bollenvelden en weilanden verbindt met de duinen en met de duintuin op zorgpark Willem van den Bergh van ’s Heeren Loo. Bij de nieuwe entree zijn een kruidenveld en een bollentuin met honderden historische plantensoorten aangelegd. De kruidentuin vóór de boerderij is helemaal opnieuw ingericht volgens de inzichten van botanicus en arts Rembert Dodoens en heet nu Dodoens Cruydehof.

Dies Griffioen en Lida van der Voort openen Dodoens Cruydehof

Binnen en buiten beleven

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en Landgoed Veldzicht zijn de aanjagers geweest voor de projecten. Geestgrond heeft ook de uitvoering van de projecten op zich genomen. Veldzicht-voorzitter Jan Hoogeveen en projectleider Dave Dirks prezen de inzet van de vele vrijwilligers en de bijdragen van sponsors: “Zonder hen hadden we dit allemaal niet kunnen realiseren.”

Ingrid Koops van de Tuingroep Veldzicht gaf uitleg over Dodoens Cruydehof en de andere tuinen. “We wilden een betere verbinding tussen wat binnen in het museum wordt verteld en wat buiten te zien is. Dat is met deze tuinen goed gelukt. De kruidenteelt en bloembollenteelt zijn nu zowel binnen als buiten te beleven.”

B(l)oeiende Bollenstreek

Parel Veldzicht is onderdeel van hetGebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek, dat de samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek samen met organisaties en ondernemers hebben opgesteld. Met dit programma, dat 20 parels telt, willen de gemeenten het landschap en de natuur versterken en de identiteit en de beleving van de Duin- en Bollenstreek voor bewoners en bezoekers vergroten.

Voor de uitvoering heeft de provincie Zuid-Holland een programmasubsidie verleend. De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben ook zelf gelden bij elkaar gebracht.

Met de projecten rond Veldzicht was in totaal € 160.000 gemoeid. De provincie Zuid-Holland betaalde daarvan de helft, de regio Holland Rijnland, de gemeente Noordwijk en ANLV Geestgrond samen de andere helft.

Onthulling van het informatiepaneel met v.l.n.r. Rob ten Boden (wethouder Teylingen), Jan van Rijn (wet-houder Hillegom), Leon Guyt (GON), Linda Böcker (Provincie Zuid-Holland, Sjaak van den Berg (wethou-der Noordwijk) en Jan Hoogeveen (Veldzicht).

Gezamenlijke droom

Wethouder Sjaak van den Berg van de gemeente Noordwijk, tevens voorzitter van de regionale Landschapstafel Bollenstreek, is trots op dit eerste grote project dat nu is afgerond. “Veldzicht is een icoonproject, waarin de gezamenlijke droom van het streekmuseum én van de samenwerkende Bollenstreek-gemeenten is gerealiseerd.”

Linda Böcker van de provincie Zuid-Holland prees de samenwerking tussen de Bollenstreek-gemeenten bij dit Gebiedsprogramma en hoopt dat nog vele projecten mogen volgen.

Leon Guijt, voorzitter van het Genootschap Oud Noordwijk, waar Streekmuseum Veldzicht een onderdeel van is, sprak ook zijn enthousiasme uit: “Geweldig dat Veldzicht door deze projecten is uitgebouwd tot een museum, dat gelijkwaardig is aan ons museum in Noordwijk aan Zee.”

Informatiepaneel en Dodoens Cruydehof Na alle toespraken werd buiten bij de entree door de beide museumvoorzitters, de drie wethouders en de provincie het nieuwe informatiepaneel over Streekmuseum Veldzicht onthuld. Zij kregen het eerste exemplaar van de nieuwe folder over Streekmuseum Veldzicht uitgereikt. Daarna knipten Dies Griffioen en Lida van der Voort, vrijwilligers bij Streekmuseum Veldzicht, het lint door waarmee Dodoens Cruydehof geopend was. Tegelijk met het informatiepaneel is ook een nieuwe folder over Streekmuseum Veldzicht verschenen.

Opening Parel Veldzicht

Parel Veldzicht eerste project van Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek

NOORDWIJK – Dit voorjaar worden de eerste projecten afgerond die tot stand zijn gekomen dankzij het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. De gezamenlijke Bollenstreek-gemeenten willen dit resultaat graag vieren. Daarom wordt op 6 juni a.s. de Parel Veldzicht officieel geopend.

Parel Veldzicht is het eerste onderdeel van het Gebieds-programma B(l)oeiende Bollenstreek dat wordt afgerond. In de afgelopen jaren zijn rond Streekmuseum Veldzicht aan de Herenweg in Noordwijk verschillende landschappelijke en recreatieve projecten uitgevoerd. De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en Landgoed Veldzicht zijn de aanjagers geweest voor de projecten. Toen in 2017 de eerste subsidieaanvragen voor het Gebiedsprogramma konden worden ingediend, hadden zij hun plannen al klaar. ANLV Geestgrond heeft ook de uitvoering van de projecten op zich genomen.

Van duintuin tot kruidentuin

Streekmuseum Veldzicht heeft een nieuwe entree gekregen, die omzoomd is met beukenhagen. Achter de boerderij is een hooiberg gebouwd, die dienst doet als ontmoetingsplek. Rondom Veldzicht is de Wandelroute Veldzicht aangelegd, die in november 2018 werd opgeleverd. Deze wandelroute verbindt Veldzicht via bollenvelden en weilanden met de duinen en zorgpark Willem van den Bergh van ’s Heeren Loo. Daar hebben vrijwilligers en deelnemers van de dagbesteding in Villa Tomata een duintuin aangelegd.

Afgelopen jaar zijn bij de nieuwe entree een kruidenveld en een historische bollentuin aangelegd. De kruidentuin vóór de boerderij is opnieuw ingericht volgens de inzichten van botanicus en arts Rembert Dodoens en heet nu Dodoens Cruydehof.

B(l)oeiende Bollenstreek

De projecten zijn onderdeel van hetGebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek dat de samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek samen met organisaties en ondernemers hebben opgesteld. Hiermee willen de gemeenten het landschap en de natuur versterken en de identiteit en de beleving van de Duin- en Bollenstreek voor bewoners en bezoekers vergroten. In de Duin- en Bollenstreek liggen 20 parels, waarvan Streekmuseum Veldzicht er één is.

Voor de uitvoering van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek heeft de provincie Zuid-Holland een programmasubsidie verleend. De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben ook zelf gelden bij elkaar gebracht. De projecten rond Veldzicht ontvangen een bijdrage vanuit de provinciale programmasubsidie en een regionale bijdrage van Holland Rijnland. Daarnaast financieren de gemeente Noordwijk en de ANLV Geestgrond mee.

Feestelijke opening

Bij de entree van Streekmuseum Veldzicht is een informatiepaneel geplaatst, met uitleg over de gebouwen en tuinen op het erf.

Als feestelijke afsluiting van de Parel Veldzicht onthult Sjaak van den Berg, wethouder van Noordwijk en coördinerend wethouder voor het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek, op 6 juni a.s. dit informatiepaneel en opent hij Dodoens Cruydehof.

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond

Postadres: Herenweg 114, 2201 AL Noordwijk

E-mail: info@anlvgeestgrond.nl

Website: www.anlvgeestgrond.nl

Voor een fraaie en duurzame Bollenstreek

Nationale Romeinenweek

4 T/M 12 MEI 2019

Streekmuseum Veldzicht is tijdens de Romeinenweek te bezoeken op:

  • Zaterdag 4 en zondag 5 mei van 14.00 – 17.00 uur
  • Zaterdag 11 en zondag 12 mei van 14.00 – 17.00 uur
  • Of na telefonische afspraak 06-42204546.

Bij Streekmuseum Veldzicht start een rondwandeling door het mondingsgebied van de Oude Rijn: de Wandelroute Veldzicht. De Wandelroute Veldzicht is dagelijks te lopen. De route maakt deel uit van het Wandelnetwerk Bollenstreek en via de knooppunten 27, 26 en 75 kunt u naar Katwijk lopen. Daar kunt u het Katwijks museum bezoeken waar tot 25 mei 2019 een tentoonstelling over de Brittenburg is. En in Katwijk begint de Wandelroute van het Jaar 2019, een 275 km lange route langs de Romeinse limes. Voor meer informatie over de Nationale Romeinenweek: www.romeinenweek.nl

In memoriam Willem Peschier

Aan het werk tijdens de restauratie van de netten wagen

Het Genootschap Oud Noordwijk rouwt om de dood van Willem Peschier. Een vrijwilliger waar nooit tevergeefs een beroep op werd gedaan en daarnaast een innemende persoonlijkheid die uit zich zelf met heel veel ideeën kwam die ten goede zijn gekomen aan het genootschap, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. Elke greep uit zijn veelomvattende bijdragen doet hem te kort. Toch doen wij een poging. Een van de eerste, toen hij in 2004 in het leven van het genootschap kwam is nog zichtbaar op de visserijzolder. De patrijspoort met daar achter een schilderijtje van een Egmonder pink. In die tijd ontstond ook het idee van de nettenwagen die hij tot op het metalen geraamte heeft gesloopt en opnieuw heeft opgebouwd. Bij Museum Noordwijk deed hij klein onderhoud  en hielp hij bij het inrichten van tentoonstellingen. Zo maakte hij bij de tentoonstelling van Cor Alons lichtbakken voor de glas in lood ramen en een podium voor presentatie van de tafels, stoelen en meubilair.

Verder was hij betrokken bij de verbouwingen van achtereenvolgens de schilderijen zolder, de stal en de visserijzolder. Op Veldzicht was hij samen met Kees Dekker en Willem Baalbergen actief bij onder meer de inrichting van de keuken, de toiletten en een nieuwe schutting.

Ook had hij de klimaatbeheersing in portefeuille. Hij had daartoe een viertal sensoren opgehangen die hij regelmatig uitlas en via de computer maakte hij uitdraaien en overzichten van het temperatuursverloop en het verloop van de vochtigheidsgraad. Daarnaast hield hij zich in het depot  bezig met de restauratie van antieke voorwerpen en lijsten. Hij had met steun van internet een unieke methode ontwikkeld om gipsen lijsten te herstellen. Daartoe maakte hij van zeepsop en kit een plak zacht vervormbaar materiaal dat hij op een lijst plakte waardoor er een mal ontstond. Die vulde hij met gips en daar kon hij delen van een lijst precies mee namaken. Een fantastisch procedé waardoor hij heel wat lijsten heeft kunnen herstellen. In de receptie staat een vitrine met koperen antieke aan de scheepvaart gerelateerde voorwerpen waaronder een kompas een log en een sextant die hij gerestaureerd heeft. Elk overzicht doet hem te kort. Wij gaan Willem missen vanwege zijn grote bijdragen aan het genootschap en zijn beide musea maar vooral als uniek en aimabel mens.

Willem met Willem Koppens, in 2009 In die jaren deed hij samen met Willem Koppens het onderhoud in het museum.
Willem in 2010
De nettenwagen in oorspronkelijke staat
En direct na de restauratie
Op boerenmarkt 2010

Contactgegevens

Adres:
Herenweg 114
2201 AL Noordwijk
tel: 06 – 4220 4546
info@streekmuseumveldzicht.nl

Openingstijden:
za. 10.30 tot 17.00 uur
zo. 14.00 tot 17.00 uur
of
na telefonische afspraak

toegangsprijzen:
volwassenen € 5,00 en kinderen € 2,50

Wie is online

2 bezoekers online
2 gasten, 0 leden

Abonneren op nieuws

Archief Streekmuseum Veldzicht